Линкови:

http://whc.unesco.org/en/statesparties/rs

http://www.serbiatouristguide.com/live/Destinations/Monasteries

http://www.srpskoblago.org/

http://www.suvenirisrbije.com/kategorija-Nakit-90x49

http://www.hramsvetogsave.com/Hram/ser/SvetiSava/default.htm

  

 

  *Фреска из Сопоћана, 13 век

 

 
ПОЧЕТНА О КОЛЕКЦИЈИ О АУТОРУ КАТАЛОГ И ПРОДАЈНА МЕСТА ЛИНКОВИ